Vad vill vi göra?

Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vården. Korta köerna till akuten, ge vårdpersonalen fler kollegor och garantera alla en trygg förlossning. Det är dags för maktskifte i Region Stockholm.

Miljardsatsning på sjukhusen

Trots att vi är landets rikaste region så har vi längst köer till akuten. Varje år dör 25 personer på grund av de långa väntetiderna och bristen på vårdplatser. Befolkningen ökar, men antalet anställda sjuksköterskor i regionen minskar. Det räcker nu.  

Vi går till val på en historisk sjukhussatsning på 3 miljarder över mandatperioden. Det motsvarar årslönerna för 1100 sjuksköterskor eller 1500 undersköterskor. Moderaternas svältbudgetar och vårdkaos måste få ett slut. Konsulter, dyra privatiseringar och ökad byråkrati har gått före patienterna och personalen. Med fler vårdanställda kan vi öppna fler vårdplatser, korta köerna och patientsäkra sjukhusen. 

33 åtgärder för fler kollegor och bättre villkor

Personalen är den absolut viktigaste resursen i sjukvården. Utan dem stannar allt. Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, barnmorskor och kuratorer går varje dag går till jobbet för att se till att stockholmarna får den vård de behöver.

Regionpolitikernas jobb är att se till att personalen har de resurser som krävs för att ge rätt vård i rätt tid. Det har inte Moderaterna i Region Stockholm gjort. Sjukvården skakas av återkommande kriser, där personalen tvingas trolla med knäna för att garantera en trygg vård. Nu går de ut i öppna protester och menar att patientsäkerheten brister. Det räcker nu. Personalen förtjänar så mycket mer.

Vi föreslår 33 åtgärder med konkreta förslag så som lönelyft, mer delaktighet och förbättrad schemaläggning för att förbättra villkoren för personalen. Självklart ska de som jobbar i vården få arbetsskor. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump i magen och oroa sig för om de kommer orka sitt pass. Personalen har allt för länge behövt skrika om att få fler kollegor och bättre villkor. Det är dags att lyssna på vad de behöver.

Läs om alla våra 33 åtgärder här:
Vårt åtgärdsprogram

Rusta vårdcentralerna med en fast husläkare

Att vår region har landets längsta väntetider på akuten visar att något inte fungerar som det ska i Stockholmsvården. Stockholmarna får inte den vård de behöver på sin vårdcentral och måste istället åka till akuten och tvingas vänta i timmar. Ingen ny vårdcentral i regionens regi har öppnats på över 30 år för att marknaden bestämt istället för behoven.

Vården ska inte vara en marknad. Vi måste ta tillbaka kontrollen över sjukvården för att rusta våra vårdcentraler. Stockholmarna ska kunna lita på att det går att få vård på sin vårdcentral och de ska känna sin läkare. Man ska inte behöva berätta sin sjukdomshistoria för en ny person varje gång man söker vård. Tillgängligheten till vårdcentralerna ska också öka genom att varje kommun och stadsdel i regionen ska ha en kvälls- och helgöppen vårdcentral.

Socialdemokraterna tror på vårdcentralen mitt i byn. Vårdcentralen du kan lita på i ditt närområde. Det handlar om att vården ska finnas i hela vår region, att den ska ta ett större ansvar för folkhälsan och det förebyggande arbetet. Det är hit du vänder dig oftast och det är här merparten av din kontakt med vården ska ske.Patienter sorteras efter lönsamhet i jakt på snabba pengar. Det räcker nu.  

TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER SJUKHUSEN

Stockholm har landets mest privatiserade sjukvård. Privatiseringarna splittrar upp vården och gör det svårt att hitta rätt. Moderaterna har låtit vårdbolagen välja lönsamma patienter vilket lett till en ojämlik vård där den som har råd kan köpa sig före i vårdkön. Efter valet riskerar fler av våra sjukhus att säljas ut till högstbjudande. Kanske till och med till en utländsk diktatur. Det räcker nu. Socialdemokraterna går till val på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår sjukvård. Istället för dyra privatiseringar ska pengarna gå till vårdpersonalen och patienterna. Vi vill införa en brandvägg mot diktaturer i vården, se till att du som har störst behov alltid får vård först och bygga ut vården i hela vår region istället för bara där vårdbolagen tycker det är lönsamt.  

Dags för en trygg förlossning

Förlossningsvården i Stockholm är i kris. Barnmorskor, sjuksköterskor och föräldrar har länge skrikit sig hesa och krävt förändring, men de moderata politikerna som styr i Region Stockholm har valt att inte lyssna. Det räcker nu. Över 150 barnmorskor sa upp sig förra året. Hundratals kvinnor tvingas varje år föda under stressade förhållanden på överfulla avdelningar, eller åka till en annan region för att få en plats.

Att föda barn är bland det största man kan uppleva i livet, och sjukvården i Region Stockholm ska kunna garantera alla en trygg förlossning. Inget annat duger. Det kan bara säkras med mer luft i systemet, det ska finnas en barnmorska och undersköterska per födande kvinna. Därför vill vi ge förlossningsvården mer resurser. Det betyder mer pengar till lön, bättre villkor och fler kollegor. Så löser vi förlossningskrisen.

Vill du också se förändring? Rösta på Socialdemokraterna i Region Stockholm 11 september.