Svenoniusskatten: så här räknade vi

Vi har fått samtliga siffror från offentliga handlingar såsom regionens budgetar, årsredovisningar, kreditvärderingar, nämndbeslut och vårdavtal. När vi gjort jämförelser med andra regioner har vi även där enbart använt oss utav offentliga handlingar från deras respektive förvaltningar.   
3,4 miljarder kronor i merkostnader för vårdvalsmarknader. Baserat på en jämförelse av ersättningen i vårdvalen med jämförbar offentlig vård.   

3,2 miljarder kronor i i infrastrukturfördyrningar. Bygget av Nya Karolinska - som blev historiens dyraste sjukhus - bör ha lett till att regionen såg över sina kostnadskällor. I stället har regionens olika konstruktionsprojekt fortsatt fördyras - bara förra året med 3,2 miljarder kronor. 

1,2 miljarder kronor i utökad vårdadministration.  Sen Moderaterna tog över har 2/3 av nyanställda i vården varit administratörer, dubbelt så mycket som rikssnittet. Jämfört med administrationskostnader i andra jämförbara regioner har det medfört en merkostnad på drygt 1,2 miljarder kronor per år. 

943 miljoner kronor i i onödiga lånekostnader. Moderaternas dåliga ekonomiska hushållning har sänkt regionens kreditbetyg. Idag har Stockholm fortfarande ett sämre kreditbetyg (AA+) än Västragötalandsregionen (AAA), med resulterande ökning av snitträntan. Om vi lånat på VGR:s villkor hade vi förra året sparat 943 miljoner kronor. 

910 miljoner kronor i merkostnader för dyrare inhyrd personal (2021). Baserat på en jämförelse av kostnaden av att istället anställa vårdpersonal och intern utredningskompetens. 

665 miljoner kronor i kostnader från ett skiljedomsförfarande. En misslyckad upphandling har lett till en halv miljardsnota som skattebetalarna måste betala. 

92,5 miljoner kronor i i vinstutdelningar till utländska riskkapitalister. Fullständig information om hur mycket skattemedel som går till vinstutbetalningar är inte offentlig handling, men vi vet att 92,5 miljoner kronor förra året gick till Londonbaserade riskkapitalister via två skalföretag i Luxemburg. 

42 miljoner kronor i i merkostnader för att hyra in sig i vårdfastigheter som regionen sålt utan oppositionens medverkan. Om man sammanställer samtliga vårdfastigheter som regionen sålt det senaste decenniet, och jämför hur fastighetskostnader utvecklats i dessa jämfört med egenägda fastigheter.